EXPANSION OCH RETUSCH

Originalbild

Här har jag breddat en bild som behövde mer utfall åt båda sidor.

Min breddade bild behövde senare bli ett vintermotiv.